Nowe stanowisko prób i badań silników trakcyjnych prądu stałego zainstalowane w „ORION Kolej” Nowy Sącz

Lokomotywy spalinowe

Nowe stanowisko prób i badań silników trakcyjnych prądu stałego zainstalowane w „ORION Kolej” Nowy Sącz

Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia bieżącego 2023 roku w naszej firmie zainstalowano
i uruchomiono nową stację prób do badań silników trakcyjnych prądu stałego po naprawie.

Stanowisko umożliwia sprawdzenie charakterystyki i parametrów technicznych silników do lokomotyw elektrycznych i spalinowych następujących typów:

 1. Silniki trakcyjne Lsa 430 – lokomotywy spalinowe SM42, SM31, SU45, modernizowane lokomotywy 6D
 2. Silniki trakcyjne ED 118 – lokomotywy spalinowe TEM-2, M62, 311D oraz modernizacje na bazie tych pojazdów,
 3. Silniki trakcyjne EE 541 – budowane w Polsce lokomotyw EU-06, EU-07, ET 41

20230808_115806

Stanowisko składa się następujących podzespołów i elementów:

 1. Układ źródła napięcia – zakres 900 V: 1800 V,
 2. Układ źródła prądu – prąd max 900A, przy minimalnym napięciu źródła,
 3. Układ odwzbudzania silnika i prądnicy, (realizacja ch-k dla 100% wzbudzienia, 28,5% wzbudzenia),
 4. Układ kompensatora wzbudzenia,
 5. Pulpit sterowniczy wyposażony w sterownik PLC umożliwiający realizację:
  - tryb pracy automatyczny oraz ręczny realizowany przez operatora,
  - umożliwia płynną regulację parametrów pracy badanych urządzeń (prąd, napięcie, prędkość obrotowa),
  - zmiana trybu pracy: silnik-prądnica, obroty „Prawo-Lewo”,
  - odczyt, rejestracja i archiwizacja parametrów dla sporządzenia punktów charakterystyk zależności prądu w funkcji obrotów,
  - napięcia, prądu, prędkości obrotowej,
  - realizacja funkcji bezpieczeństwa – wyłączni awaryjny STOP, nadobroty maszyn,
  - na pulpicie system sygnalizacji świetlny i akustyczny,

20231107_123429

Stanowisku wykonane są następujące próby maszyn elektrycznych:

 • próba biegu jałowego/nagrzewania się – czas trwania próby 1 godzina,
 • próba wytrzymałości mechanicznej, doprowadzenie do obrotów ponad nominalne przez 5 minut,
 • próba komutacji,
 • próba dla sporządzenia charakterystyki zewnętrznej maszyny,
 • pomiary temperatury w czasie wykonywania prób,

Od miesiąca września 2023 roku „ORION Kolej” oferuje naprawy rewizyjne elektrycznych maszyn trakcyjnych do lokomotyw spalinowych dla klientów zewnętrznych wraz z odbiorami jakościowymi przeprowadzanymi na stacji prób.

20231107_123447

 do_gory